Πώς μπορούμε να σε βοηθήσουμε;Γνώριζες?


13. Πρέπει η έκταση του Βιογραφικού μου να είναι αντίστοιχη με αυτή που απεικονίζεται στο Template που επέλεξα;

Όχι, κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο. Έχεις τη δυνατότητα σε κάθε ενότητα του Βιογραφικού σου να επεκταθείς ή να είσαι όσο σύντομος θέλεις. Το Template που θα επιλέξεις, θα προσαρμοστεί στην έκταση του κειμένου που θα εντάξεις σε αυτό και η τελική εμφάνιση του Βιογραφικού σου θα είναι ανάλογη αυτής του δείγματος.