Πώς μπορούμε να σε βοηθήσουμε;Γνώριζες?


2. Δεν μπορώ να «ανεβάσω» κάποια από τα αρχεία που επιθυμώ να συμπεριλάβω στο Video CV μου.

Προτού «ανεβάσεις» κάποιο αρχείο, οποιασδήποτε μορφής είναι αυτό, φρόντισε να ελέγξεις το μέγεθός του. Το κάθε αρχείο σου δε θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 200 MB. Εφόσον τηρούν αυτή την προϋπόθεση και εξακολουθείς να αντιμετωπίζεις δυσκολίες με το «ανέβασμά» τους επικοινώνησε μαζί μας.