Πώς μπορούμε να σε βοηθήσουμε;Γνώριζες?


14. Πρέπει η έκταση της Συνοδευτικής μου Επιστολής να είναι αντίστοιχη με αυτή που απεικονίζεται στο Template που επέλεξα;

Όχι, κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο. Έχεις τη δυνατότητα σε κάθε ενότητα της Επιστολής σου να επεκταθείς ή να είσαι όσο σύντομος θέλεις. Το Template που θα επιλέξεις, θα προσαρμοστεί στην έκταση του κειμένου που θα εντάξεις σε αυτό και η τελική εμφάνιση της Συνοδευτικής σου Επιστολής θα είναι ανάλογη αυτής του δείγματος. Άλλωστε, τα καινοτόμα Templates είναι σχεδιασμένα με την πρόβλεψη να προσαρμόζονται σε περισσότερες της μίας σελίδας.